CCE Podium: Zorg voor verdieping

Op CCE Podium delen consulenten hun expertise over een specifiek thema rond probleemgedrag. De presentaties van alle sprekers zijn online te zien.
Op 22 juni 2017 is er een nieuwe ronde van CCE Podium met nieuwe sprekers en nieuwe onderwerpen. 

 

 

Filip Morisse rondFilip Morisse, orthopedagoog:

De kunst van het helpend begrenzen

Vanuit het ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling is het begrenzen van cliënten met een verstandelijke beperking en lage emotionele leeftijd een basale emotionele behoefte.  Deze cliënten de noodzakelijke begrenzing geven (op een humane en helpende manier) is professioneel en emancipatorisch.

 


Sandra de Wit rondSandra de Wit, verpleegkundig specialist en onderzoeker:
Vrijheidsbeperking of handelingsbeperking?
Om ongewenste gedragingen te laten stoppen, worden vanzelfsprekende vrijheden van cliënten afgenomen. Begrijpelijk, gezien de ernst en gevolgen van het gedrag. Maar is het probleemgedrag van de cliënt wel het juiste startpunt voor ons handelen? Welke handelingsalternatieven ontstaan er als we kijken naar achterliggende motieven, angsten en behoeften?

 

Patricia van Wijngaarden rondPatricia van Wijngaarden, psychiater:
Verslaafd: iets aan (te) doen?!
Welke factoren spelen een rol (bio-psycho-sociale model en kwetsbaarheidsfactoren) bij het ontstaan van verslaving en welke factoren maken het zo lastig om ervan af te komen?


Martin Kat rondMartin Kat, psychiater:

Psychiatrie bij 'Alzheimer', een vergeten hoofdstuk
Geheel ten onrechte is de psychiatrische problematiek bij de ziekte van Alzheimer en andere dementieziekten een eeuw lang niet of te weinig onderkend. Daardoor gaat er nog steeds veel mis in ons hedendaags dementie-denken en (be)handelen.

 Annelies Smits rondAnnelies Smits, AVG en somnoloog:

Slapen: een wake-up call
Goede slaap bevordert cognitieve functies en emotionele veerkracht. Het is een neurologische vaardigheid die voor mensen in een zorgafhankelijke positie niet vanzelfsprekend is. Slaap is een onderbelicht probleem in zorg, maar wel met onvermoede mogelijkheden tot verbetering.

 


Rob Mulder rondRob Mulder, systeemtherapeut:

'Het zijn allemaal lieve mensen'
Hoe professionals en cliëntsystemen in hun samenwerking kunnen vastlopen en bij meningsverschillen en conflicten elkaar in de wurggreep houden. Het concept Werkvloeren biedt een verbindende kijk en oplossing om uit deze impasses te komen.

 

 

Gerben Bergsma rondGerben Bergsma, verpleegkundige: 

Veranderbaarheid: 'Het kan tóch!'
In complexe zorgsituaties kan de dynamiek in een team leiden tot frustratie, stagnatie of stilstand. Iedereen kent de indringende impact die langdurige en frequente blootstelling aan probleemgedrag kan hebben op zorgprofessionals. Hoe kun je de processen duiden en daarin hoop en verandering bewerkstelligen?Aafke Scharloo, orthopedagoog en klinisch psycholoog:

Aafke Scharloo rondOnbestaanbaar waar: Over seksueel misbruik, natuurlijke afweerreacties en de gevolgen
Seksueel misbruik komt voor. Veel meer dan we signaleren. Hoe komt het dat we ondanks betrokkenheid en meldcodes toch moeten constateren dat we veel niet gezien hebben. Wat zijn de gevolgen voor degenen die van ons afhankelijk zijn en hoe voorkomen we dat we in de valkuil van de afweer vallen?