Psychofarmaca worden vaak toegediend bij cliënten met probleemgedrag. Wat is uw ervaring?
Psychofarmaca zijn dan zeer effectief
 
22%
Ten onrechte, andere interventies werken beter
 
24%
Het kan een goede tijdelijke oplossing zijn
 
29%
Wij dienen nooit psychofarmaca toe bij probleemgedrag
 
25%
Probleemgedrag wordt vooral veroorzaakt door
de cliënt zelf
 
23%
de woonomgeving van de cliënt
 
16%
de manier van begeleiden
 
26%
het contact met andere cliënten
 
17%
de visie / het beleid van de organisatie
 
17%
Bij ons op de werkvloer...
heeft de manager het laatste woord over de zorg
 
36%
heeft de gedragskundige het laatste woord over de zorg
 
34%
zijn manager en gedragskundige even belangrijk
 
30%
Vakantietijd! Merkt u het effect van personele wisseling bij de cliënt?
Ja, het veroorzaakt onrust en dus meer probleemgedrag
 
45%
Nee, ik merk niets afwijkends
 
26%
Ik kom niet regelmatig in contact met cliënten
 
29%
Om bij te blijven op mijn vakgebied
volg ik cursussen en nascholing
 
21%
bezoek ik congressen en symposia
 
18%
lees ik veel vakliteratuur
 
20%
een combinatie van deze drie
 
24%
doe ik geen van bovenstaande
 
18%
Begeleiders en verzorgenden hebben een zwaar beroep. Worden ze wel genoeg ondersteund?
Bij ons wel
 
24%
Bij ons niet
 
25%
Kan altijd beter
 
30%
Geen idee
 
21%
Stel je wordt ziek of krijgt een beperking, zou je in de instelling willen wonen waar je nu werkt of vaak komt?
Ja
 
28%
Nee
 
28%
Misschien
 
24%
Ik kom nooit / zelden in een instelling
 
19%
Vindt u dat er in de praktijk genoeg gedaan wordt om vrijheidsbeperking bij cliënten te verminderen?
Ja
 
34%
Nee
 
19%
Nog niet genoeg
 
27%
Geen idee
 
20%
Wat is de relatie tussen de schaalgrootte van zorginstellingen en de kwaliteit van de zorgverlening?
Hoe groter de instelling hoe beter de kwaliteit van de zorg
 
38%
Hoe kleiner de instelling hoe beter de kwaliteit van de zorg
 
26%
De kwaliteit van de zorg is niet afhankelijk van de grootte van de zorginstelling
 
36%
Vrijheidsbeperking aan banden door nieuwe wetgeving
Goed plan, biedt de cliënt betere bescherming
 
44%
Geeft nog meer bureaucratisering in de zorg
 
26%
Wetgeving lost niks op, het gaat om kwaliteit van de zorg
 
30%
Het kabinet wil de langdurige zorg hervormen. Wat vindt u van de plannen?
Een stap in de goede richting
 
43%
Teleurstellend
 
27%
Onduidelijk wat de implicaties zullen zijn
 
31%
Het is Autismeweek. Vindt u dat er genoeg aandacht is voor autisme?
Terecht, er is veel te weinig aandacht voor autisme
 
57%
Er is voldoende aandacht voor autisme
 
22%
Autisme krijgt juist al erg veel aandacht!
 
21%
Leren veranderen is een belangrijk thema voor het CCE. Hoe ervaart u veranderen?
Weerstand overbruggen
 
27%
Leuk en nuttig
 
30%
Een noodzakelijk kwaad
 
21%
De tijd moet er rijp voor zijn
 
22%
Het nieuwe CCE magazine gaat over familie. Wat is uw ervaring?
Familie is vanzelfsprekend betrokken bij de zorg. Dat is verrijkend.
 
26%
Familie is vanzelfsprekend betrokken bij de zorg. Maar dat is wel eens lastig.
 
28%
Familie wordt (te) weinig betrokken bij de zorg.
 
34%
Geen ervaring hiermee.
 
13%
Heeft u goede voornemens voor uw werk in 2013?
Ja zeker!
 
34%
Daar ga ik over nadenken!
 
32%
Ik blijf alles precies hetzelfde doen
 
14%
Ik doe niet aan goede voornemens
 
20%
Het nieuwe regeerakkoord is
goed voor de zorg
 
45%
slecht voor de zorg
 
33%
geen idee...
 
23%
Is de zorg bepalend voor uw stemgedrag?
Ja
 
42%
Nee
 
27%
Enigszins
 
31%
Meerzorg bij complexe problematiek ook voor PGB-houders
Goed idee, gelijke rechten voor iedereen
 
44%
Alleen als gespecialiseerde zorgverleners zijn betrokken
 
24%
PGB leent zich niet voor complexe zorgvragen
 
31%
Nederland prijst zich gelukkig met een goed zorgstelsel. Kunnen we het hoge niveau van zorg in de toekomst behouden?
Ja
 
54%
Nee
 
28%
Geen idee
 
17%
Staatssecretaris van VWS stelt ‘nee, tenzij’-principe voor bij zorg en dwang voor cliënten in de gehandicaptenzorg
Prima idee
 
52%
Dit gaat niet werken in de praktijk
 
26%
Het moet nog blijken of dit zal werken
 
22%
GGZ-patiënten vaker thuis behandeld: het aantal bedden wordt mogelijk fors teruggebracht...
een goede zaak
 
36%
een kwalijke ontwikkeling
 
28%
afwachten hoe dat uitpakt
 
35%
Hoe houden we de ouderenzorg betaalbaar?
Belasting verhogen
 
43%
Zelf sparen voor de oude dag
 
34%
Hogere eigen bijdrage
 
23%
Demissionair kabinet. Wat betekent dit voor de zorg?
Prima, sommige bezuinigingen worden teruggedraaid.
 
53%
Slechte zaak, ontwikkelingen liggen stil.
 
25%
Het heeft geen grote invloed
 
22%
Familie, naasten en vrijwilligers moeten zich meer inzetten voor het welzijn van ouderen. Dan heeft het reguliere personeel meer tijd voor zorgtaken.
Mee eens, omslag in denken is nodig om groei in ouderenzorg op te vangen.
 
60%
Oneens, idee is in de praktijk niet haalbaar.
 
40%
Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen het recht om dagelijks te douchen...
De wens van de cliënt zou centraal moeten staan
 
47%
Dat kan alleen als er in de ouderenzorg extra medewerkers bijkomen
 
22%
Om de dag douchen is genoeg en beter haalbaar voor medewerkers
 
31%
Om bij te blijven op je vakgebied, kun je als zorgprofessional het beste
cursussen en nascholing volgen
 
49%
congressen en bijeenkomsten bijwonen
 
26%
publicaties en online informatie lezen
 
26%
Binnenkort komen de eerste jaarverslagen weer uit. Wat vindt u?
Jaarverslagen zijn aan mij niet besteed.
 
48%
Ik lees het liefst een gedrukt jaarverslag.
 
21%
Doe mij maar een digitaal jaarverslag.
 
30%
Voor het eerst wordt wettelijk vastgelegd wat mag op gebied van zorg en dwang.
Goed dat de overheid dit wettelijk regelt
 
50%
Wet is niet nodig, partijen in het veld kunnen dit zelf het beste regelen
 
20%
Een goede wet vraagt om meer afstemming tussen overheid en praktijk
 
31%
‘Bezuinigen op mensen met laag IQ is kortzichtig’
Mee eens, als zorg wegvalt, zullen veel mensen vastlopen.
 
36%
Nee hoor, de zorgkosten voor deze mensen zijn doorgeschoten!
 
35%
Bezuinigen is nodig, maar dit is geen goed criterium.
 
29%
Uit onderzoek blijkt: bijna alle ouderen met dementie in een verpleeghuis vertonen probleemgedrag. Herkent u dit in de praktijk?
Ja, dit is zeer herkenbaar.
 
51%
Nee, ik herken dit helemaal niet.
 
16%
Het is afhankelijk van het verpleeghuis.
 
19%
Ik heb geen idee.
 
13%
Kabinet overweegt mensen met IQ >70 uit te sluiten van AWBZ
Prima: niet het IQ maar de mate van beperking is van belang
 
50%
Slechte zaak, het gaat alleen om bezuinigen
 
31%
Als ook licht verstandelijk gehandicapten maar ondersteuning blijven krijgen
 
19%
Welkom op deze site! Hoe komt u hier?
Via een zoekmachine
 
26%
Via Twitter
 
19%
Via een andere link
 
24%
Via mijn favorieten
 
20%
Direct de url ingetypt
 
12%
Zintuiglijk gehandicapten en 80+ ers hoeven geen indicatie meer aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om zorg te krijgen
Een wijs besluit van het kabinet
 
41%
Dit zou voor alle AWBZ zorg moeten gelden
 
26%
Indicatiestelling kun je toch niet aan zorgaanbieders over laten?
 
23%
Het maakt niet zoveel uit.
 
10%
Het kabinet wil het persoonsgebonden budget aanpakken...
Goede zaak. Dit had al veel eerder moeten gebeuren.
 
42%
Slecht voor de keuzevrijheid van de cliënt
 
33%
Ach, pgb of zorg in natura: lood om oud ijzer
 
25%
Zorgkantoren worden opgeheven en zorgverzekeraars direct verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ
Het was hoog tijd!
 
34%
Het maakt niets uit
 
23%
Daar gáát de onafhankelijke uitvoering van de AWBZ!
 
26%
Op den duur is dit een verbetering
 
18%
Kleinschalig wonen zorgt voor minder probleemgedrag bij ouderen
Inderdaad
 
36%
Nee hoor, maakt niets uit
 
12%
Soms kan het verschil maken
 
27%
Geen idee
 
25%
Toeslag extreme zorgzwaarte is nu alleen voor cliënten in de gehandicaptenzorg. Wat vindt u van uitbreiding naar andere sectoren?
had allang gebeurd moeten zijn
 
47%
onmogelijk in tijden van bezuiniging
 
18%
moet kunnen voor bepaalde cliëntgroepen in alle sectoren
 
35%
Wat vindt u van de kwaliteit van de zorg?
Uitstekend
 
34%
Kan altijd beter
 
27%
Slecht
 
18%
Soms goed, soms slecht
 
21%
Wat vindt u van de bezuinigingen in de zorg?
Hard nodig
 
39%
Helaas onontkoombaar
 
24%
Hoe minder hoe beter
 
16%
Niet nodig, er moet juist extra geld naar de zorg
 
21%
Terugdringen van dwang en drang in langdurige zorg:
is altijd mogelijk.
 
27%
lukt vaker niet dan wel.
 
27%
lukt vaker wel dan niet.
 
25%
kan in de meeste gevallen niet.
 
21%
Wat vindt u van onze nieuwe website?
Duidelijker én mooier!
 
62%
Maakt mij niks uit
 
11%
Ik vond de oude site beter
 
13%
Nieuw? Ik ben hier voor het eerst
 
14%