partner in complexe zorg
alt afbeelding

Psychofarmaca worden vaak toegediend bij cliënten met probleemgedrag. Wat is uw ervaring?
Psychofarmaca zijn dan zeer effectief
 
21%
Ten onrechte, andere interventies werken beter
 
25%
Het kan een goede tijdelijke oplossing zijn
 
30%
Wij dienen nooit psychofarmaca toe bij probleemgedrag
 
24%
Probleemgedrag wordt vooral veroorzaakt door
de cliënt zelf
 
23%
de woonomgeving van de cliënt
 
17%
de manier van begeleiden
 
28%
het contact met andere cliënten
 
16%
de visie / het beleid van de organisatie
 
16%
Bij ons op de werkvloer...
heeft de manager het laatste woord over de zorg
 
35%
heeft de gedragskundige het laatste woord over de zorg
 
36%
zijn manager en gedragskundige even belangrijk
 
29%
Vakantietijd! Merkt u het effect van personele wisseling bij de cliënt?
Ja, het veroorzaakt onrust en dus meer probleemgedrag
 
46%
Nee, ik merk niets afwijkends
 
26%
Ik kom niet regelmatig in contact met cliënten
 
28%
Om bij te blijven op mijn vakgebied
volg ik cursussen en nascholing
 
22%
bezoek ik congressen en symposia
 
17%
lees ik veel vakliteratuur
 
20%
een combinatie van deze drie
 
23%
doe ik geen van bovenstaande
 
18%
Begeleiders en verzorgenden hebben een zwaar beroep. Worden ze wel genoeg ondersteund?
Bij ons wel
 
23%
Bij ons niet
 
24%
Kan altijd beter
 
31%
Geen idee
 
21%
Stel je wordt ziek of krijgt een beperking, zou je in de instelling willen wonen waar je nu werkt of vaak komt?
Ja
 
28%
Nee
 
30%
Misschien
 
23%
Ik kom nooit / zelden in een instelling
 
19%
Vindt u dat er in de praktijk genoeg gedaan wordt om vrijheidsbeperking bij cliënten te verminderen?
Ja
 
35%
Nee
 
20%
Nog niet genoeg
 
26%
Geen idee
 
19%
Wat is de relatie tussen de schaalgrootte van zorginstellingen en de kwaliteit van de zorgverlening?
Hoe groter de instelling hoe beter de kwaliteit van de zorg
 
37%
Hoe kleiner de instelling hoe beter de kwaliteit van de zorg
 
25%
De kwaliteit van de zorg is niet afhankelijk van de grootte van de zorginstelling
 
38%
Vrijheidsbeperking aan banden door nieuwe wetgeving
Goed plan, biedt de cliënt betere bescherming
 
44%
Geeft nog meer bureaucratisering in de zorg
 
26%
Wetgeving lost niks op, het gaat om kwaliteit van de zorg
 
30%
Het kabinet wil de langdurige zorg hervormen. Wat vindt u van de plannen?
Een stap in de goede richting
 
43%
Teleurstellend
 
26%
Onduidelijk wat de implicaties zullen zijn
 
31%
Het is Autismeweek. Vindt u dat er genoeg aandacht is voor autisme?
Terecht, er is veel te weinig aandacht voor autisme
 
58%
Er is voldoende aandacht voor autisme
 
22%
Autisme krijgt juist al erg veel aandacht!
 
20%
Leren veranderen is een belangrijk thema voor het CCE. Hoe ervaart u veranderen?
Weerstand overbruggen
 
27%
Leuk en nuttig
 
31%
Een noodzakelijk kwaad
 
21%
De tijd moet er rijp voor zijn
 
21%
Het nieuwe CCE magazine gaat over familie. Wat is uw ervaring?
Familie is vanzelfsprekend betrokken bij de zorg. Dat is verrijkend.
 
26%
Familie is vanzelfsprekend betrokken bij de zorg. Maar dat is wel eens lastig.
 
27%
Familie wordt (te) weinig betrokken bij de zorg.
 
34%
Geen ervaring hiermee.
 
12%
Heeft u goede voornemens voor uw werk in 2013?
Ja zeker!
 
35%
Daar ga ik over nadenken!
 
31%
Ik blijf alles precies hetzelfde doen
 
14%
Ik doe niet aan goede voornemens
 
20%
Het nieuwe regeerakkoord is
goed voor de zorg
 
43%
slecht voor de zorg
 
34%
geen idee...
 
22%
Is de zorg bepalend voor uw stemgedrag?
Ja
 
45%
Nee
 
25%
Enigszins
 
30%
Meerzorg bij complexe problematiek ook voor PGB-houders
Goed idee, gelijke rechten voor iedereen
 
45%
Alleen als gespecialiseerde zorgverleners zijn betrokken
 
24%
PGB leent zich niet voor complexe zorgvragen
 
31%
Nederland prijst zich gelukkig met een goed zorgstelsel. Kunnen we het hoge niveau van zorg in de toekomst behouden?
Ja
 
55%
Nee
 
28%
Geen idee
 
17%
Staatssecretaris van VWS stelt ‘nee, tenzij’-principe voor bij zorg en dwang voor cliënten in de gehandicaptenzorg
Prima idee
 
54%
Dit gaat niet werken in de praktijk
 
25%
Het moet nog blijken of dit zal werken
 
21%
GGZ-patiënten vaker thuis behandeld: het aantal bedden wordt mogelijk fors teruggebracht...
een goede zaak
 
39%
een kwalijke ontwikkeling
 
28%
afwachten hoe dat uitpakt
 
33%
Hoe houden we de ouderenzorg betaalbaar?
Belasting verhogen
 
46%
Zelf sparen voor de oude dag
 
33%
Hogere eigen bijdrage
 
22%
Demissionair kabinet. Wat betekent dit voor de zorg?
Prima, sommige bezuinigingen worden teruggedraaid.
 
54%
Slechte zaak, ontwikkelingen liggen stil.
 
25%
Het heeft geen grote invloed
 
21%
Familie, naasten en vrijwilligers moeten zich meer inzetten voor het welzijn van ouderen. Dan heeft het reguliere personeel meer tijd voor zorgtaken.
Mee eens, omslag in denken is nodig om groei in ouderenzorg op te vangen.
 
60%
Oneens, idee is in de praktijk niet haalbaar.
 
40%
Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen het recht om dagelijks te douchen...
De wens van de cliënt zou centraal moeten staan
 
48%
Dat kan alleen als er in de ouderenzorg extra medewerkers bijkomen
 
22%
Om de dag douchen is genoeg en beter haalbaar voor medewerkers
 
30%
Om bij te blijven op je vakgebied, kun je als zorgprofessional het beste
cursussen en nascholing volgen
 
49%
congressen en bijeenkomsten bijwonen
 
26%
publicaties en online informatie lezen
 
25%
Binnenkort komen de eerste jaarverslagen weer uit. Wat vindt u?
Jaarverslagen zijn aan mij niet besteed.
 
50%
Ik lees het liefst een gedrukt jaarverslag.
 
21%
Doe mij maar een digitaal jaarverslag.
 
29%
Voor het eerst wordt wettelijk vastgelegd wat mag op gebied van zorg en dwang.
Goed dat de overheid dit wettelijk regelt
 
51%
Wet is niet nodig, partijen in het veld kunnen dit zelf het beste regelen
 
18%
Een goede wet vraagt om meer afstemming tussen overheid en praktijk
 
30%
‘Bezuinigen op mensen met laag IQ is kortzichtig’
Mee eens, als zorg wegvalt, zullen veel mensen vastlopen.
 
35%
Nee hoor, de zorgkosten voor deze mensen zijn doorgeschoten!
 
36%
Bezuinigen is nodig, maar dit is geen goed criterium.
 
29%
Uit onderzoek blijkt: bijna alle ouderen met dementie in een verpleeghuis vertonen probleemgedrag. Herkent u dit in de praktijk?
Ja, dit is zeer herkenbaar.
 
52%
Nee, ik herken dit helemaal niet.
 
17%
Het is afhankelijk van het verpleeghuis.
 
18%
Ik heb geen idee.
 
13%
Kabinet overweegt mensen met IQ >70 uit te sluiten van AWBZ
Prima: niet het IQ maar de mate van beperking is van belang
 
50%
Slechte zaak, het gaat alleen om bezuinigen
 
31%
Als ook licht verstandelijk gehandicapten maar ondersteuning blijven krijgen
 
19%
Welkom op deze site! Hoe komt u hier?
Via een zoekmachine
 
27%
Via Twitter
 
19%
Via een andere link
 
23%
Via mijn favorieten
 
20%
Direct de url ingetypt
 
12%
Zintuiglijk gehandicapten en 80+ ers hoeven geen indicatie meer aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om zorg te krijgen
Een wijs besluit van het kabinet
 
41%
Dit zou voor alle AWBZ zorg moeten gelden
 
26%
Indicatiestelling kun je toch niet aan zorgaanbieders over laten?
 
23%
Het maakt niet zoveel uit.
 
11%
Het kabinet wil het persoonsgebonden budget aanpakken...
Goede zaak. Dit had al veel eerder moeten gebeuren.
 
42%
Slecht voor de keuzevrijheid van de cliënt
 
34%
Ach, pgb of zorg in natura: lood om oud ijzer
 
24%
Zorgkantoren worden opgeheven en zorgverzekeraars direct verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ
Het was hoog tijd!
 
36%
Het maakt niets uit
 
21%
Daar gáát de onafhankelijke uitvoering van de AWBZ!
 
27%
Op den duur is dit een verbetering
 
16%
Kleinschalig wonen zorgt voor minder probleemgedrag bij ouderen
Inderdaad
 
38%
Nee hoor, maakt niets uit
 
13%
Soms kan het verschil maken
 
27%
Geen idee
 
23%
Toeslag extreme zorgzwaarte is nu alleen voor cliënten in de gehandicaptenzorg. Wat vindt u van uitbreiding naar andere sectoren?
had allang gebeurd moeten zijn
 
47%
onmogelijk in tijden van bezuiniging
 
17%
moet kunnen voor bepaalde cliëntgroepen in alle sectoren
 
36%
Wat vindt u van de kwaliteit van de zorg?
Uitstekend
 
34%
Kan altijd beter
 
28%
Slecht
 
18%
Soms goed, soms slecht
 
20%
Wat vindt u van de bezuinigingen in de zorg?
Hard nodig
 
40%
Helaas onontkoombaar
 
23%
Hoe minder hoe beter
 
16%
Niet nodig, er moet juist extra geld naar de zorg
 
21%
Terugdringen van dwang en drang in langdurige zorg:
is altijd mogelijk.
 
28%
lukt vaker niet dan wel.
 
28%
lukt vaker wel dan niet.
 
26%
kan in de meeste gevallen niet.
 
18%
Wat vindt u van onze nieuwe website?
Duidelijker én mooier!
 
62%
Maakt mij niks uit
 
10%
Ik vond de oude site beter
 
13%
Nieuw? Ik ben hier voor het eerst
 
15%

Cover

Deel deze pagina: