Kennis verbinden met onderzoek

Het CCE stimuleert onderzoek in en naar de eigen consultatiepraktijk. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van het CCE om samenwerking te creëren tussen CCE en andere kennis- en onderzoekinstellingen in Nederland.

 

Ook draagt het CCE bij aan het verder uitdragen en toepasbaar maken van de uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek onder zorgprofessionals. We gaan op zoek naar nieuwe vormen om die kennis te delen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij dr. Klaartje Klaver, telefoon: 06 - 13 032 938. Lees ook de blog van Klaartje: Veldberichten

 

Kwalitatief onderzoek in / naar de consultatiepraktijk

In deze onderzoekslijn (gestart in 2017) stellen wij ons de vraag hoe we de complexe zorgsituaties waarmee het CCE te maken heeft, kunnen begrijpen. Waarom lopen ze vast? Wat is er aan de hand? Wat speelt er allemaal mee? En wat kan er helpen?

 

De belangstelling gaat uit naar het zichtbaar maken wat de betrokkenen in een casus doen, waar ze zich van onthouden en wat ze ondergaan. Dat is een fenomenologische belangstelling: welke fenomenen in vastgelopen situaties tonen zich aan de betrokkenen? Wat ervaren de betrokkenen en hoe noemen ze dat?

 

De empirische data bestaan uit uitvoerige en veelomvattende casusbeschrijvingen. De belangrijkste onderzoeksmethoden bestaan uit participerende observatie en interviews.

 

Inzicht in Context

 

Het CCE besteedt veel aandacht aan de invloed van de sociale, fysieke en organisatorische context van de cliënt op het ontstaan en in stand houden van ernstige en hardnekkige vormen van probleemgedrag. Dit is een aspect in de langdurige zorg dat nog beter belicht kan worden.

Met het project 'Inzicht in context' willen we ‘noodzakelijke en werkzame elementen in de context’ expliciteren, onderbouwen en overdragen. [Lees meer]

 

Consultatieonderzoeken

Het CCE wil nieuwe kennis over probleemgedrag op het spoor komen en deze laten onderzoeken. Rond een bepaald onderwerp verzamelt en analyseert het CCE eigen casuïstiek. Onderwerpen waaraan wij werken:

 

 

Evidence at work

Met het project 'Evidence at work' willen we bijdragen aan het verder uitdragen en toepasbaar maken van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek onder zorgprofessionals. In dit project wordt via nieuwsuitzendingen op internet nieuwe wetenschappelijke kennis (‘evidence’) over probleemgedrag gedeeld met zorgprofessionals in de langdurige zorg.