Nieuw perspectief voor Bram

De afgelopen jaren heeft Bram (15) in diverse ggz- en jeugdzorginstellingen verbleven. Hij is opgegroeid in een situatie van huiselijk geweld. Dat heeft een gezonde hechting met zijn vertrouwde opvoeders in de weg gestaan. Sinds zijn vierde laat Bram gedragsproblemen zien en is hij onder toezicht gesteld. Er zijn verschillende diagnoses de revue gepasseerd. 


Agressief gedrag 

Bram is overal weggestuurd door zijn agressieve gedrag. Zijn begeleiders vinden het moeilijk om met hem om te gaan omdat hij weinig empathie laat zien naar zijn omgeving. Als de situatie dreigt vast te lopen meldt een jeugdzorgplus-instelling Bram aan bij het CCE. Hulpverleners vragen zich af of er nog behandelperspectief is, wat de beste behandeling is voor Bram en waar een woonplek voor hem aan moet voldoen gezien zijn forse gedragsproblemen en disharmonisch profiel.

 

Angstige jongen 

Uit observaties en onderzoek van de consulent blijkt dat Bram een zeer angstige jongen is die geen woorden kan geven aan wat er om hem heen gebeurt en wat er in hem omgaat. Naast zijn stoornis in het autistisch spectrum (ASS) is ook sprake van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

 

Omgaan met stress

Tijdens de consultatie is veel aandacht voor hoe Bram stress kan leren verdragen, hoe begeleiders het voorbeeld kunnen geven en samen met hem stressvolle situaties door kunnen gaan. Zo krijgt Bram weer meer vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving.

Inmiddels verblijft Bram in een orthopedagogische instelling waar hij langere tijd kan wonen. Het CCE heeft zijn nieuwe begeleiders en de gedragskundige gecoacht in hoe zij Bram het beste kunnen begeleiden.

 

Praktijkvoorbeeld downloaden