Praktijkvoorbeeld Weer terug naar school

Coen (6) gaat naar een school voor speciaal basisonderwijs en zit in een klas voor kinderen met autisme. Op school doet Coen goed mee, maar thuis is hij onhandelbaar. Hij is boos, onrustig, wil en kan niets meer. De spanning die hij opbouwt op school, komt er thuis uit. Het hele gezinsleven draait om Coen en de situatie dreigt te escaleren. Een orthopedagogische praktijk ondersteunt het gezin. Zijn ouders en de orthopedagoog stellen voor dat Coen voorlopig niet meer naar school gaat . De school en leerplichtambtenaren twijfelen of dit de juiste stap is en willen het CCE om een ‘second opinion’ vragen. De school en Coens ouders melden hem bij het CCE aan.

 

Overvraagd 

De CCE-consulent constateert o.a. dat Coen naast zijn autisme moeite heeft met alledaagse ritmes zoals eten, wassen, aankleden, activiteiten en gaan slapen. Op school wordt hij (sociaal) overvraagd. Dat levert voor hem te veel stress en spanning op. Stap voor stap zal hij moeten leren met stress om te gaan zodat hij zich weer veilig voelt.


Plan van aanpak

Het advies van het CCE wordt besproken met zijn ouders, het wijkteam, de school, het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar. Iedereen stemt in met het integrale plan van aanpak. Het wijkteam krijgt de coördinerende rol en de orthopedagogische praktijk de inhoudelijke regie. Een andere zorginstelling verzorgt ambulant in een sportzaal schoolactiviteiten voor Coen in overleg met zijn school. Hier krijgt Coen ook psychomotorische therapie (PMT) en sensorische integratie therapie. Zijn ouders krijgen ondersteuning thuis. Gemeente en onderwijs financieren het plan. Het CCE blijft tijdelijk als coach betrokken. Alles is er op gericht om Coen op den duur weer te laten integreren in zijn oude klas.

 

Praktijkvoorbeeld downloaden