Actueel

Nieuwe e-learning module online: Dementie en de relatie met familie

Er staat een nieuwe e-learning online voor verzorgenden in de VVT. In deze module wordt er gekeken naar het belang van open communicatie voor een goede relatie tussen de zorgverleners en de familie. En wat het effect hiervan is op het probleemgedrag. 

Lees verder

Nu online: Karel de Corte over 'Moraliteit in opvoeding en hulpverlening'

Op CCE Podium vertelt orthopedagoog en CCE consulent Karel de Corte over 'Moraliteit in hulpverlening en opvoeding'. Zijn presentatie is nu online te bekijken.

Lees verder

Victor Kouratovsky: We zijn allemaal cultureel 'ingewikkeld'

Klinisch psycholoog en CCE consulent Victor Kouratovsky is gespecaliseerd in culturele psychiatrie. Op CCE Podium spreekt hij over culturele 'inwikkeling' en het bufferen van stress.

Lees verder

Nieuwe e-learning: Dementie en de fysieke omgeving

Er staat een nieuwe e-learning online voor verzorgenden in de VVT. In deze module beantwoorden we de vraag: welk effect de fysieke omgeving op de cliënt heeft en hoe je hier met kleine aanpassingen mee om kan gaan. 

Lees verder

Probleemgedrag bij mensen met EMB

Het CCE is regelmatig betrokken bij het zoeken naar perspectief bij complexe zorgvragen van mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). En toch vermoedt Carla Wikkerman dat het CCE in kwantitatieve zin nog meer zou kunnen bijdragen. 

Lees verder

Organisatieaspecten van invloed op probleemgedrag? Conclusie uit tweede deel CCE promotieonderzoek

Uit het tweede deel van het CCE promotieonderzoek blijkt dat organisatieaspecten van invloed zijn op probleemgedrag.

Lees verder

Slotbijeenkomst Inzicht in Context

Op 27 juni 2019 vond de Slotbijeenkomst 'Inzicht in Context' plaats in De Mariënhof in Amersfoort. Over de invloed van contextfactoren op het omgaan met probleemgedrag.

Lees verder

Professionele Leergemeenschap voor managers in de gehandicaptenzorg

Als manager/teamleider in de langdurige zorg word je regelmatig geconfronteerd met ernstig en aanhoudend probleemgedrag van cliënten. Hoe ga je daar vanuit je eigen rol- en taakopvatting mee om ? Zijn er preventieve maatregelen die werken en zo ja, hoe implementeer je die binnen je organisatie? Het CCE is een inspirerende Professionele Leergemeenschap (PLG)  gestart waarin deze en andere vragen rond probleemgedrag aan de orde komen. Lees er meer over en meld je aan!

Lees verder

Middagsymposia 2019: Probleemgedrag, om wie draait het eigenlijk?

In november vinden er op verschillende dagen en locaties weer middagsymposia plaats voor verzorgenden in de VVT. Dit keer is het thema: 'Probleemgedrag, om wie draait het eigenelijk?'.

Lees verder

Arien Storm op CCE Podium: 'Swipe een hulpverlener'

Bekijk nu de presentatie 'Swipe een hulpverlener' van Arien Storm, kinder- en jeugdpsychiater.

Lees verder