CCE kijkt terug op geslaagd Congres over Probleemgedrag

foto 2Er was veel belangstelling voor de presentaties van het CCE op het Landelijk Congres ‘Omgaan met onbegrepen (probleem)gedrag in de langdurige zorg’ op 14 april in Bussum.

 

Het CCE, mede-afzender van dit congres, kijkt terug op een geslaagde, druk bezochte dag. Bijna 500 bezoekers namen deel aan een gevarieerd programma met plenaire lezingen in de eerste helft van de dag en interactieve sessies in de tweede helft. De deelnemers waren voornamelijk verzorgenden/verpleegkundigen en artsen en gedragskundigen uit de VVT, maar er waren ook deelnemers uit de andere sectoren.

 

Probleemgedrag, waar hebben we het over?

Wilmar Harpe, projectleider expertisemanagement bij het CCE, verzorgde de plenaire inleiding en vertelde hoe het CCE aankijkt tegen probleemgedrag. Probleemgedrag kan niet los worden gezien van de omgeving van de cliënt, en van de interacties die daarbinnen plaatsvinden. Het is de rode draad in de werkwijze van het CCE.

 

Leren van Casussen

In de workshops ‘Leren van casussen’ brachten Peter Koedoot, eveneens projectleider expertisemanagement bij het CCE, en Magda Hermsen, CCE-consulent,  elk een casus in beeld aan de hand van documenten, beeld en geluid. Daarnaast gingen deelnemers in groepjes zelf aan de slag met de casussen Mevrouw Lilian en Wandelen met Tiny.

 

Teamondersteuning

CCE-consulenten Martin de Vor en Gerben Bergsma zetten deelnemers aan het werk in de twee interactieve sessies  over  ‘Teamondersteuning’. Hoe leer je kijken naar de cliënt, hoe ga je in het team om met verschillen in waarneming, hoe kun je van elkaar leren en elkaar versterken?


In de pauzes werd de CCE-stand druk bezocht. Voorraden werden  tijdens de lunchpauze in allerijl aangevuld. Nieuw is de folder over de rol van het CCE bij het terugdringen van vrijheidsbeperking. Ook dit onderwerp – met name in relatie tot de wet zorg en dwang – kwam op deze dag aan bod.

 

 


Naar overzicht