Onderzoek naar ernstig probleemgedrag bij dementie

WaalbedIII logoTijdens consultaties zien we dat ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag van mensen met dementie zorgt voor veel machteloosheid en handelingsverlegenheid bij familie en zorgprofessionals.

 

Het CCE wil graag nieuwe kennis over probleemgedrag uit de praktijk op het spoor komen om de zorg voor deze mensen te verbeteren. Daarom werken we mee aan een wetenschappelijk onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen naar het in kaart brengen van de kenmerken en kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie en ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag. Het Radboudumc verricht dit door ZonMw gefinancierde onderzoek samen met VUmc in Amsterdam en het UMCG in Groningen.

 

Doel van onderzoek

Het onderzoek is onderdeel van de WAALBED-III studie naar ernstig probleemgedrag. Het is een vervolg op twee eerdere onderzoeken naar probleemgedrag bij mensen met dementie. WAALBED is een afkorting van WAAL Behavior in Dementia. Doel van dit specifieke onderzoek is om uit te zoeken hoe vaak ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag voorkomt bij verpleeghuisbewoners met dementie, wat hun kenmerken zijn en welke factoren hierop van invloed zijn. Zo kan de kennis over het omgaan met probleemgedrag worden vergroot en kan het onderzoek bijdragen aan een betere zorg voor deze  mensen.

 

Deelname aan onderzoek

Het onderzoek richt zich op verpleeghuisbewoners met dementie en ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag die voor een consultatie zijn aangemeld bij het CCE. Tot september 2017 wordt aan familie en naasten van een aantal van hen gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Een onderzoeker van het Radboudumc volgt deze verpleeghuisbewoners tijdens de consultatie. In totaal gaat het om tien personen in de regio Noord Oost van het CCE.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek? Kijk dan op de website van UKON, Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Met vragen en voor meer informatie over de betrokkenheid van het CCE bij het onderzoek kunt u contact opnemen met Henriëtte Ettema, tel: 088 - 44 66 120.


Naar overzicht