Presentaties CCE Podium

CCE Podium losOp 22 juni zijn de opnames gemaakt van het tweede CCE Podium. Opnieuw delen acht CCE-consulenten hun expertise en inzichten uit consultaties over een specifiek thema rond probleemgedrag. Met hun presentaties willen zij zorgprofessionals en anderen inspireren met hun (vernieuwende) ideeën. Vanaf eind augustus verschijnen de video's van de presentaties.

Bekijk hier de video's van consulenten die eerder deelnamen aan CCE Podium

CCE podium 22 juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja AppelMarja Appel, orthopedagoog/GZ-psycholoog

'Hechten met Theraplay'
Kinderen die uit huis geplaatst worden en terecht komen in pleeggezinnen of een residentiële groep, zijn onthecht van hun primaire opvoeders. Een veilige verzorger is nodig, met wie ze zich kunnen verbinden. Theraplay biedt concrete handvatten om de relatie met het kind te versterken en hechting op gang te brengen.
 

Hans van DamHans van Dam, NAH-deskundige

'Suïcide – zie de mens'

Zelfdoding of een poging daartoe roept bij hulpverleners begrijpelijke huivering en handelingsverlegenheid op. Signaleringsplannen en protocollen geven, hoe zinvol ook, in contact vaak niet het beslissende houvast. Een bijdrage over hoe hulpverleners vanuit hun unieke positie precies die openingen kunnen bereiken die iemand nodig heeft. Hoe de afloop ook is. 

 

Gert-Jan de HaasGert-Jan de Haas, neuropsycholoog 

'Overleven, en de onvrije wil van niet-niet'
Over hoe het brein echt werkt, de overschatting van het intellect, en hoe dit een frame biedt voor transnosologisch denken over gedrag en ontregeld gedrag.

 

 

Robert de HoogRobert de Hoog, SI-deskundige

'Iedereen heeft recht op een sensorisch waardevolle omgeving'
Onze verschillende manieren van prikkelverwerking vragen om aanpassingen in de omgeving. Aanpassingen in dagprogramma, in omgevingsfactoren en in de manier van begeleiden. Soms is dat door toevoegen van prikkels, soms door prikkels juist te vermijden.

  

Bram SizooBram Sizoo, psychiater
'Autisme is niet eng als je vraagt naar het hoe en waarom' 
Autisme wordt op veel manieren beschreven, maar te weinig vanuit het perspectief van mensen die zelf autisme hebben. Door meer met en minder over hen te praten leer je wat hen beweegt en motiveert, wat voor hen belangrijk is en waarom hun gedrag op anderen soms eng of vreemd overkomt.

 

 

Els TeuneEls Teune, pedagogisch systeemwerker

'BeeldVormingsPicto: Dynamische beeldvorming leidt tot een doorleefde begeleidingsrelatie'

De cliënt als mens centraal en niet het moeilijke gedrag. Het zijn prachtige mensen die door de BeeldVormingsPicto (BVP) als mens tot hun recht komen. Waarom doen ze zo? De zoektocht naar het ware gedrag. Er zit een hele wereld achter. Door de BVP de totale mens herkennen, erkennen en leren kennen en dus ook zijn of haar ‘beperkingen’.

 

Willem VerhoevenWillem Verhoeven, psychiater

‘Hoe herken ik een genetisch syndroom en waarop moet ik letten: 22q11.2 deletiesyndroom als voorbeeld’

Aan de hand van het 22q11.2 deletiesyndroom wordt uitgelegd wat de relevantie is van de meest moderne genetische technieken voor de dagelijkse praktijk. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het alleen met de nieuwste techniek mogelijk is om een onderscheid te maken in drie subtypen die wezenlijk verschillen wat betreft de aanwezigheid van lichamelijke, neurologische en psychiatrische symptomen. Hieruit volgt logischerwijze welk onderzoek wel en niet moet worden gedaan en wat voor type behandeling ingezet moet worden.


Martin de VorMartin de Vor, orthopedagoog/GZ-psycholoog

'Coachen op inhoud'
Veel gedragskundigen hebben in hun dagelijkse praktijk te maken met het coachen van begeleiders. Het beoogde effect van handelingsgerichte coaching is dat begeleiders zelfstandig, doelgericht en gemotiveerd aan de slag gaan, met het oog op een optimale ondersteuning van de cliënt. 

 


Naar overzicht