Resultaten effectevaluatie consultaties

Eind 2014 heeft het CCE onderzoek gedaan naar de effecten van consultaties in de periode 2012-2014. De effecten van deze consultaties zijn geëvalueerd op drie aspecten:

 

  • of het probleemgedrag is verminderd;
  • of het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen is afgenomen;
  • of de handelingsbekwaamheid van het team is vergroot.

 

Voor het kwantitatieve deel van het onderzoek zijn de respondenten geselecteerd met drie steekproeven, uit de sectoren Gehandicaptenzorg, VVT en GGZ. Zij hebben middels een vragenlijst op een vijfpuntsschaal hun oordeel gegeven over de drie aspecten vóór en na de consultaties. Voor het kwalitatieve deel is respondenten in telefonische interviews gevraagd hoe zij geconstateerde effecten koppelen aan interventies van het CCE. 

 

Het probleemgedrag betreft in de drie sectoren verschillende gedragingen, waarbij fysieke en verbale agressie overal veel voorkomt.

 

Bij het grootste deel van de cliënten blijkt het probleemgedrag duidelijk te zijn afgenomen en is ook de ernst van het probleemgedrag sterk verminderd. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden bij de start van consultaties in alle drie sectoren toegepast. Hierbij gaat het om (langdurige en frequente vormen van) afzondering, fixatie, gedwongen medicatie en separatie. Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen op zichzelf blijkt alleen in de gehandicaptenzorg iets verminderd te zijn. Voor de totale groep laat het onderzoek wel zien dat de ernst van de maatregelen, in termen van frequentie en tijdsduur, aantoonbaar is afgenomen.

 

De handelingsbekwaamheid van de teams blijkt in alle sectoren sterk te zijn toegenomen. Het gaat hier om zaken als kennis (van de cliënt, stoornissen of behandelwijzen), vaardigheden (communicatie, omgaan met agressie, methodisch werken), attitude (bejegening, elkaar aanspreken) en organisatie (groepsgrootte, tijdgebrek). In alle sectoren worden de verbeteringen mede op conto van het CCE geschreven.

 

Lees het rapport Resultaten effectevaluatie consultaties


Naar overzicht