Terug naar de bedoeling van Meerzorg

meerzorg 20 taalOp 27 januari vond een landelijke conferentie plaats waar de tien proeftuinen Meerzorg 2.0 zich hebben gepresenteerd. In deze proeftuinen wordt geëxperimenteerd om tot een nieuwe aanpak van meerzorg te komen. Er is volop kennis en ervaring uitgewisseld. Er zijn duidelijke trends in de resultaten en succesfactoren te zien. Voor alle aanwezigen is duidelijk: dit is de nieuwe meerzorg!

 

De deelnemers van de conferentie zijn begeleiders, verwanten, gedragskundigen, beleidsmakers, ambtenaren, managers, directeuren, coördinatoren, bestuurders, zorginkopers, kwaliteitsadviseurs en ondersteuners. Naast deze mensen uit de vierhoek van de proeftuinen zijn ook de Nederlandse Zorgautoriteit, VWS, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Ieder(in) en Zorgverzekeraars Nederland vertegenwoordigd. Hun bijdrage is onmisbaar om dit experiment om te zetten naar een structureel succes.

 

Nieuwe perspectieven

De proeftuinen presenteerden zich in verschillende vormen. Een film werd vertoond over wat de proeftuinen teweeg brengen en hoe het dagelijks leven van cliënten, zorgprofessionals en verwanten verandert. Ook een facebookpagina van een cliënt vormde een illustratie hiervan, met een indrukwekkend verhaal over hoe het loslaten van regels nieuwe perspectieven opent. En er was een journaal, waarin duidelijk werd dat meerzorg anders uitpakt wanneer betrokkenen verantwoordelijkheid krijgen, er een kans is om te verbeteren en het zinvol is.

 

Meerzorg blijft maatwerk

Iedere proeftuin heeft zijn eigen accenten gelegd. Meerzorg is en blijft maatwerk. Wat alle proeftuinen gemeen hebben, is teruggaan naar de bedoeling van meerzorg: het leven van de cliënten verbeteren. Deze thema’s keren steeds terug: Kwaliteit van bestaan, Participatie van (cliënt)vertegenwoordigers,  Werken met verbeterplannen, Andere inzet van meerzorg, Financiën & Verantwoording.

 

Veerkracht en enthousiasme

Duidelijk is ook dat de gehandicaptensector springlevend is. De ruimte die de proeftuinen bieden, wordt met hart en ziel benut. Alle betrokkenen toonden veerkracht, gecombineerd met enthousiasme, lef en innovatie. Verwanten, die vaak al tientallen jaren met zorg te maken hebben en van wie telkens opnieuw gevraagd wordt vertrouwen te hebben, hebben zich opengesteld voor een andere manier van kijken. De zorgkantoren hebben laten zien hart voor de inhoud te hebben.

 

Slotverklaring

De dag is afgesloten met enthousiasme, vastberadenheid én een slotverklaring:

  • Volgens de beleidsregel kan meerzorg op dit moment alleen ingezet worden als directe zorg, dus met een extra begeleider. De ervaringen met de proeftuinen hebben aangetoond dat juist het anders inzetten van meerzorg leidt tot een betere kwaliteit van zorg. Om dit mogelijk te maken moet de beleidsregel worden aangepast. We roepen alle partijen op om te doen wat nodig is om de betreffende beleidsregel aan te passen vóór de publicatiedatum van de nieuwe beleidsregels dit jaar.
  • Om de proeftuinen structureel mogelijk te maken en de focus op kwaliteit, de participatie van cliëntvertegenwoordigers en het gebruik van verbeterplannen te verankeren roepen wij alle partijen op om de Zorginkoopprocedure voor 2017 grondig te herzien met het geleerde van de proeftuinen in het hoofd.
  • Groepsmeerzorg heeft een duidelijke meerwaarde doordat het efficiënter en effectiever is ten opzichte van een puur individualistische benadering. Het positieve effect kan nu slechts ten dele behaald worden, aangezien de meerzorg individueel bekostigd en verantwoord dient te worden. Wij roepen de partijen op om groepsmeerzorg mogelijk te maken.
  • Tot slot: er gaat nog steeds onevenredig veel werk zitten in de inkoop en verantwoording van meerzorg. Dat moet eenvoudiger kunnen, analoog aan de zoektocht om de normale zorginkoop te wijzigen. We roepen de partijen op om de financieringsstructuur te vereenvoudigen en te verbeteren.

 

Alles over deze inspirerende dag lees je in de krant Werken aan Meerzorg 2.0 


Naar overzicht