VUmc en CCE bundelen kennis over probleemgedrag

De afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde (H&O) van VUmc en het CCE bundelen hun krachten om kennis over probleemgedrag uit te wisselen en over te dragen aan anderen. Doel van deze bundeling is de vorming van een kennis- en consultatienetwerk over het omgaan met probleemgedrag in de ouderenzorg. De door VUmc opgeleide kaderartsen psychogeriatrie spelen daarbij een rol.  Zo wordt een krachtig antwoord geboden voor zorgprofessionals om met deze complexe problematiek van ouderen om te gaan.

Zelfde visie op probleemgedrag
“Een belangrijke overweging om met elkaar samen te werken is dat wij dezelfde visie hebben op probleemgedrag. We zijn er beiden van overtuigd dat de oorzaak van probleemgedrag ligt in de wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving,” aldus Rieneke de Wit,bestuurder van het CCE. Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen VUmc, voegt daaraan toe dat de nieuwe wet Zorg en Dwang mede aanleiding is om de krachten te bundelen: “Onze expertise stellen we graag ter beschikking aan zorgprofessionals die vastlopen met ernstig probleemgedrag en een alternatief zoeken voor vrijheidsbeperking.” Zowel de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde VUmc als het CCE bestaan dit jaar 25 jaar. Met de samenwerking wordt 50 jaar kennis en ervaring samengebracht.

Kennis- en consultatienetwerk
Doel van de samenwerking is het vormen van een kennis- en consultatienetwerk over het omgaan met probleemgedrag in de ouderenzorg. Kaderartsen psychogeriatrie spelen daarbij ook een rol. Zo gaan partijen elkaar versterken bij het uitwisselen van casuïstiek, het (door)ontwikkelen van lesmodules en het beschrijven van ‘good practices’ en ‘best practices’.  De eerste stap in de samenwerking is een pilot waarin, vooruitlopend op de nieuwe wet Zorg en Dwang, kaderartsen psychogeriatrie en het CCE een aantal gezamenlijke consultaties gaan uitvoeren. De pilot wordt wetenschappelijk begeleid en geëvalueerd door de afdeling H&O van VUmc. Op 28 oktober vond de kick-off bijeenkomst plaats waarmee de samenwerking en de  ontwikkeling van het consultatienetwerk in het kader van de nieuwe wet Zorg en Dwang officieel van start zijn gegaan.

Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde (H&O) VUmc
De afdeling H&O VUmc heeft als kerntaken wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen in de huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. Omgaan met probleemgedrag is een speerpunt in het onderzoek, de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en de kaderopleiding psychogeriatrie. Specialisten ouderengeneeskunde die de kaderopleiding psychogeriatrie aan VUmc succesvol hebben afgerond kunnen zich laten registreren in een hiertoe door Verenso (de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde) geopend register.

Centrum voor Consultatie en Expertise
Het CCE adviseert zorgverleners die zijn vastgelopen met een cliënt. Het gaat om cliënten met ernstig probleemgedrag of grote kans dat te ontwikkelen. Zij hebben een stoornis of een blijvende beperking en doen langdurig een beroep op professionele zorg en ondersteuning. De kennis en ervaring uit de consultatiepraktijk draagt het CCE over aan professionals. Daarmee wordt een structurele bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de zorg voor cliënten met ernstig probleemgedrag. Het CCE stelt zich onder meer tot doel deze expertise te verbinden met onderwijs en onderzoek.


Naar overzicht