WAALBED-III studie; samenwerking met Radboudumc

WaalbedIII logoHet CCE wil graag nieuwe kennis over probleemgedrag uit de praktijk op het spoor komen. Daarom werken we sinds januari 2016 mee aan een wetenschappelijk onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen naar de kenmerken en de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie en ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag (o.a. ernstige agressie, ernstige agitatie en/of ernstig roepgedrag).

 

Het Radboudumc verricht dit door ZonMw gefinancierde onderzoek samen met VUmc in Amsterdam en het UMCG in Groningen. Doel van dit specifieke onderzoek is om uit te zoeken hoe vaak ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag voorkomt bij verpleeghuisbewoners met dementie, wat hun kenmerken zijn en welke factoren hierop van invloed zijn.

 

Stand van zaken

Onderzoeker en arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Annelies Veldwijk-Rouwenhorst van het Radboudumc volgt verpleeghuisbewoners met ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag tijdens het consultatietraject van het CCE. Inmiddels zijn er 7 cliënten opgenomen in het onderzoek.

 

Annelies Veldwijk-Rouwenhorst is aanwezig geweest bij de start- en adviesgesprekken die het CCE voerde in de betreffende verpleeghuizen. Voor het onderzoek heeft zij vragenlijsten afgenomen bij de client en de eerst verantwoordelijke verzorger. Verder zijn er interviews gehouden met onder andere de arts, psycholoog en teamleider van deze bewoners en zijn er gesprekken gevoerd met de familieleden van deze bewoners.

 

Tenslotte hebben leden van het zorg- en behandelteam deelgenomen aan een zogenaamde focusgroep om te discussiëren over het ernstige probleemgedrag van de bewoner. De verwachting is dat de dataverzameling in maart 2017 zal worden afgerond.

 

Vervolg

Een ander onderdeel van de studie vormt het beschrijven van drie casussen waarbij continue palliatieve sedatie is toegepast vanwege dit extreme gedrag. 

 

In dit onderdeel van de studie willen we deze problematiek boven tafel krijgen en inzicht krijgen in dit proces. Het gaat daarbij om dossieronderzoek en interviews met betrokkenen. 

 

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van UKON, Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Met vragen over de betrokkenheid van het CCE bij het onderzoek kunt u contact opnemen met Henriëtte Ettema.

 

 

 

 

 

 


Naar overzicht