Actueel

Terug naar de bedoeling van Meerzorg

Op 27 januari vond een landelijke conferentie plaats waar de tien proeftuinen Meerzorg 2.0 zich hebben gepresenteerd. In deze proeftuinen wordt geëxperimenteerd om tot een nieuwe aanpak van meerzorg te komen. Voor alle aanwezigen is duidelijk: dit is de nieuwe meerzorg!

Lees verder

Cursus stemmingsstoornissen

Je weet niet wat je niet ziet!

Je ziet niet wat je niet weet!

Lees verder

'Gedrag begrijpen is de sleutel'

Ruim vijf jaar geleden brachten de beelden van een vastgeketende verstandelijk beperkte jongeman een schok teweeg in heel Nederland. Bestuurder Rieneke de Wit vertelt wat er bij het CCE is veranderd sinds toen en hoe het CCE kan worden ingezet bij het terugdringen van vrijheidsbeperking bij probleemgedrag.

Lees verder

Verbreding meerzorg

Vanaf 1 januari 2016 geldt de regeling Meerzorg ook voor cliënten in de Verpleging & Verzorging (VV) en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Lees verder

Aan de slag met eigen casusbeschrijving

Het project 'Beschrijf je eigen casus' heeft 32 casusbeschrijvingen opgeleverd. Voor zorgprofessionals zijn deze het startpunt om hun eigen casus te beschrijven. Zij kunnen daarbij gebruik maken van instructievideo's die het CCE heeft gemaakt.

Lees verder

Doorbreek het patroon bij mensen met FTD

Fronto-temporale dementie is een van de onderwerpen waarover het CCE eigen casuïstiek verzamelt en analyseert op zoek naar onderliggende verklaringsmodellen van probleemgedrag.

Lees verder

'Drugs: we moeten er mee dealen'

‘In gesprekken met instellingen blijkt dat drugsgebruik, maar ook handel in drugs een uitdaging zijn als het gaat om behandeling, beleid en samenwerking in de keten’, aldus CCE coördinator Didier Rammers. ‘Elke instelling heeft zijn eigen oplossingen gevonden om hier mee om te gaan.’ Alle aanleiding om ervaringen uit te wisselen tijdens het CCE café dit najaar in Hattem.

Lees verder

Werkconferentie proeftuinen

Deze zomer organiseerde het CCE een werkconferentie waarbij medewerkers van zorgaanbieders, zorgkantoren, CCE en verwanten van cliënten aanwezig waren. Lees de samenvatting van de opbrengst.

Lees verder

'Een beter leven voor mijn broer'

Meerzorg 2.0 is het initiatief van CCE, VGN en ZN om meerzorg verder te ontwikkelen. Deze aanpak komt tot stand via tien proeftuinen waarin zorgaanbieders, zorgkantoren, cliëntvertegenwoordigers en het CCE nauw met elkaar samenwerken. Met een serie interviews bieden we een inkijkje in het proces van de proeftuinen. Deel 4: Astrid de Boer over haar broer Sander.

Lees verder

Aansluiten met kennis en advies: Jaarverslag 2014

‘Aansluiten met kennis en advies’ is het thema van het jaarverslag 2014. Lees hoe we daar in de praktijk invulling aan geven.

Lees verder