Programma op hoofdlijnen

Het programma van de leergang voor gedragskundigen is vooral gericht op toepassing van kennis, inzicht en vaardigheden in complexe situaties.

 

Het innemen van een inhoudelijke regisseursrol door de gedragskundige in het veranderingsproces staat daarbij centraal.

 

Kritische reflectie op positionering, motiveren van teams, samenwerken en afstemmen komen in dit programma nadrukkelijk aan de orde. Ook oefenen met eigen gedrag als gedragskundige is een belangrijk onderdeel.

 

Dag 1

Theoretisch kader: probleemgedrag in context (de CCE visie); interdisciplinariteit en de ideografische benadering.

Docenten: Carmen van Bussel en Yvonne Zimmerman

 

Dag 2

Beeldvorming en idiografische theorie, vanuit gedragskundig- en interdisciplinair perspectief; aan de hand van casuïstiek van deelnemers

Docenten: Carmen van Bussel en Yvonne Zimmerman

 

Dag 3

Interventie op basis van een idiografische theorie

Docenten: Martin de Vor en Yvonne Zimmerman

 

Dag 4

Evaluatie en de rol van de gedragskundige

Docenten: Joop Hoekman en Yvonne Zimmerman

 

Dag 5

Samenwerken met teams bij ernstig probleemgedrag
Omgaan met weerstand en andere samenwerkingsdilemma’s

Docenten: Martin de Vor en Yvonne Zimmerman

 

Dag 6

Invloed van en op de organisatorische context bij ernstig probleemgedrag

Docenten: Martin de Vor en Yvonne Zimmerman

 

Dag 7

Integratie van het geleerde in de praktijk, leerrendement (inclusief actieplan voor implementatie) en evaluatie van de leergang.

Docenten: Martin de Vor en Yvonne Zimmerman

 

De deelnemers werken tijdens de leergang aan een eigen casus. Je krijgt na iedere lesdag een opdracht om de theorie te koppelen aan je eigen casus. Hieraan werk je tussen de lesdagen door met een oefengroep om samen verder te oefenen.

 

Yvonne Zimmerman begeleidt alle dagen en draagt zorg voor verbinding tussen de verschillende onderdelen.