Publicaties bestellen / downloaden

Hier kunt u op trefwoord zoeken door onze publicaties. 

U kunt betalen met iDeal. Bestelt u een publicatie buiten Nederland en wilt u betalen via een bank in het buitenland? Neem dan contact op met ...

 


Publicaties

Uw selectie is opgeslagen.

Bestellen / downloaden

1. Publicaties

pzs

Kompas 2018 - 2021, beleidsvisie CCE

In het Kompas 2018 - 2021, beleidsvisie CCE belichten we de koers van het CCE voor de komende jaren. Wat willen we bereiken, op welke thema’s richten we ons, en welke ontwikkelingen zijn van invloed?
We beschrijven waar het CCE voor staat, in welke snel veranderende omgeving we werken en wat typerend is voor de positie van onze organisatie. Vervolgens schetsen we welke uitgangspunten en principes gelden als ons kompas voor de komende jaren.

pzs

Zelfverwonding

Een interdisciplinaire aanpak van ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag bij mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

Consulenten en casemanagers van het CCE krijgen 50% korting op de aanschafprijs. Om gebruik te maken van deze korting, is het noodzakelijk om in te loggen op het extranet.

REVIEW van Herman Wouters, orthopedagoog
'Het boek 'Zelfverwonding' vind ik “onwaarschijnlijk goed”. Het is het beste wat ik ooit gelezen heb over dit thema en eigenlijk vind ik het een verplichting om hiervan kennis te hebben als je met zelfverwondend gedrag geconfronteerd wordt.'

 

Prijs: €35,00

pzs

Signaleringsplan, zegen of vloek?

Dit boek is het resultaat van een bijzondere en inspirerende zoektocht naar het fenomeen ‘signaleringsplan’. Vanessa Olivier-Pijpers en Bianca Vugts brengen in kaart wat er in de langdurige zorg onder een signaleringsplan wordt verstaan en welke typen signaleringsplannen er worden gebruikt. En vooral geven zij een kritische reflectie: wanneer kan een signaleringsplan goed werken, hebben de cliënt en de zorgprofessional er überhaupt baat bij en wat zijn valkuilen?

 

Prijs: €15,00

pzs

Zoeken naar somatische verklaringen voor probleemgedrag

Bij consultaties voor cliënten in de gehandicaptenzorg blijkt nogal eens dat somatische verklaringen voor probleemgedrag onderbelicht blijven. Ongemak, pijn of verminderd lichamelijk functioneren kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteit van bestaan en het gedrag van de cliënt.

Met dit model kunnen behandelteams in het werkveld zo efficiënt mogelijk relevante somatische verklaringen voor probleemgedrag in kaart brengen. Het boek bestaat uit een model voor de analyse van probleemgedrag en een lijst met de 70 meest voorkomende somatische aandoeningen.

U kunt de poster met het model downloaden. Het boek is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt wel de online versie raadplegen om te zoeken naar somatische verklaringen voor probleemgedrag: http://www.cce.nl/somatiek

pzs

Kennismodule ‘Stemmingsstoornissen bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking (EVB)’

Stemmingsstoornissen bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking is een onderbelicht probleem: vaak wordt er niet bij stilgestaan dat ook mensen met een EVB last kunnen hebben van depressie of bipolaire stoornissen. Met de kennismodule kunnen zorgprofessionals zelf lesgeven aan een team of groep begeleiders. De kennismodule bestaat uit een map en cd met onder andere algemene informatie over stemmingsstoornissen, een les over signaleren en herkennen, een klinische les over een cliënt met een stemmingsstoornis en diverse bronnen.

 

Prijs: €29,95

pzs

Zelfverwondend gedrag aan banden

‘Zelfverwondend gedrag aan banden’ heeft een praktische invalshoek en is bedoeld als handreiking aan gedragskundigen bij beeldvorming, interventie en evaluatie bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. In september 2013 is een derde herziene editie van het boek verschenen.

 

Prijs: €23,95

pzs

Lesmodule Stappenplan Omgaan met probleemgedrag - Zorg zelf voor beter

Lesmodule Stappenplan Omgaan met probleemgedrag - Zorg zelf voor beter

Let op: dit is een groot bestand (221 MB). Het downloaden duurt dus even.
Om de Lesmodule te kunnen gebruiken heeft u Acrobat Reader 9.0 (of hoger) nodig.

pzs

Smith-Magenis syndroom

Een informatieboekje over het Smith-Magenis syndroom dat het CCE in 2010 uitbracht aan de hand van ervaringen uit consultaties.

Het boek richt zich nadrukkelijk op professionals, met name werkzaam binnen scholen voor speciaal onderwijs en binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar is zeker ook te gebruiken door anderen. Het geeft inzichten en handvatten om het gedrag te kunnen begrijpen en een doelgericht begeleidingsplan op te stellen.

pzs

Rapport EMB op de agenda

Ina van Berckelaer-Onnes en Ida Mugge-van Rijn
Diagnostiek van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen.

pzs

Het Sanfilippo Syndroom

Een informatieboekje over het syndroom van Sanfilippo dat het CCE in 2010 met het AMC en de Bascule uitbracht. Hierin staat informatie over de erfelijkheid, het verloop van de achteruitgang en de lichamelijke klachten die bij mensen met het syndroom vaak voorkomen. Daarnaast staan er adviezen in voor het omgaan met het probleemgedrag.

 

Prijs: €12,50

pzs

Twintig jaar CCE in beeld (jubileumboek)

in 2009 bestond het CCE twintig jaar. Ter gelegenheid hiervan is een jubileumboek uitgebracht met daarin twintig verhalen van mensen die op verschillende manieren met het CCE te maken hebben. De titel van het boek is 'Als je vastloopt, moet je iets nieuws proberen'. Een mooi motto voor iedereen die te maken krijgt met complexe problemen van cliënten.

 

Prijs: €9,50

pzs

Het Vast Variabel Plan

Een praktische en bruikbare methode
Gert Duits en Else Teune, 2010

CCE-consulent Gert Duits ontwikkelde in samenwerking met CCE-casemanager Els Teune het Vast Variabel Plan. Zij hebben dit plan in een boek omschreven, gebundeld met ervaringen van begeleiders die ermee werken. De methodiek wordt veel toegepast in de gehandicaptenzorg.

 

Prijs: €5,00

pzs

Tastbare zorg: over werken in de doofblindenzorg

Hoe is het om te werken met mensen die niet goed kunnen horen en zien? Om daar een beeld van te geven is onlangs het boekje ‘Tastbare zorg’ verschenen. Hierin beschrijven begeleiders bijzondere situaties met slechthorende en slechtziende mensen. Het werken met deze mensen is uniek omdat personen en omstandigheden telkens weer anders zijn. Dat kan anderen inspireren en motiveren in hun werk. De beschreven situaties zijn geïllustreerd met foto’s van begeleiders en cliënten. ‘Tastbare zorg’ is een initiatief van het CCE in samenwerking met organisaties in de doofblindenzorg.

GRATIS aan te vragen.

pzs

Bergen verzetten. Uitzicht op een beter bestaan van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag

Martin Schuurman (red.), Saskia Barfüss, Gijs van Gemert, Wim Vos en Kees Wijnbeek, 2009. Utrecht/Baarn: CCE/Sherpa.

Deze publicatie is het gevolg van een evaluatieonderzoek bij zorginstelling Sherpa naar het model van ondersteuning aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het CCE en Sherpa. In het boek zijn de resultaten van het onderzoek, aanvullende casuïstiek en een beschouwing over landelijk beleid bijeengebracht.

GRATIS aan te vragen.

pzs

Uitdaging tot oplossingen

Specialistische GGZ-expertise voor mensen met ernstige verstandelijke beperkingen; samenwerking en succesfactoren
Peter Koedoot, 2008

Samenwerking tussen de (verstandelijk) gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg is al sinds de jaren ’80 een steeds terugkerend onderwerp. Het CCE wil samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie een stap maken naar het beschikbaar krijgen van de juiste ‘GGZ-expertise’ voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en complexe gedragsproblemen. Dit rapport bevat een eerste inventarisatie.

Bestellen / downloaden